/* */

(Echt) Scheiding

Er komt heel veel kijken bij een (echt) scheiding. Zeker in het begin is veel onduidelijk en spelen er sterke emoties. Wanneer er kinderen betrokken zijn, staan die voorop. We doen er alles aan om te zorgen dat hun toekomst een mooie blijft. Nu zaken laten liggen of verkeerd afspreken kan in de toekomst grote gevolgen hebben. Een gedegen en doordachte aanpak is dus noodzakelijk.

Een scheiding begint bij de scheidingsmelding; het moment dat een van de partners de ander vertelt de relatie te willen verbreken. Als er kinderen zijn volgt daarna het “Paraplu gesprek”. 

Aan het einde van de mediation ligt het scheidingsconvenant bij de rechter en zijn een ouderschapsplan, de verdeling van jullie bezittingen, pensioenregelingen, alimentaties en alles wat jullie belangrijk vinden duidelijk en onderbouwd vastgelegd. Ik help en begeleid jullie bij iedere stap, van het begin tot het eind.

Geen enkele scheiding is hetzelfde. De inhoud van onze gesprekken wordt door jullie bepaald. Ik zorg dat niet te lang stil wordt gestaan bij het een of te snel over het ander wordt heen gestapt. De stappen hieronder laten zien hoe het proces in grote lijnen kan verlopen. 

Stappen in een Scheiding

Plan een intake gesprek
Het Intake gesprek
Het intake gesprek is vrijblijvend. We maken hier kennis met elkaar en ik beantwoord jullie vragen. Ook leg ik uit wat een mediationovereenkomst in houdt en welke afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding we kunnen maken.
Op basis van dit gesprek besluiten jullie of je het mediationproces met mij wilt starten.
Telefonisch of per mail kan daarna snel de datum voor het eerste mediationgesprek worden gepland.
Plan een intake gesprek
Aan de slag
De Mediation
Wanneer de mediationovereenkomst en geheimhoudingsverklaring doorgenomen en getekend zijn kan de mediation beginnen. Alles wat vanaf nu besproken en gezegd wordt is vertrouwelijk. Onder begeleiding van de mediator worden de belangen van beide partijen duidelijk in kaart gebracht. Als onpartijdige derde voorkom ik dat er niet verzand wordt in "welles/nietes" discussies of waarheidsvinding.
Aan de slag
Op zoek
Afspraken maken
Alle belangen komen aan bod en worden waar nodig toegelicht. Met deze duidelijkheid zoeken we dan de meest passende oplossingen en zal hier over onderhandeld worden. De mediator bemiddelt oplossingsgericht en neutraal. Ook toets ik steeds of jullie afspraken realistisch, in wederzijds belang en juridisch correct zijn. Als dat nodig is adviseer ik jullie een afspraak tussentijds te laten controleren door een specialist.
Op zoek
Vastlegging
Het vastleggen van de afspraken
De gemaakte afspraken worden duidelijk en concreet opgenomen in een juridisch bindend scheidingsconvenant. Jullie kunnen deze vóór ondertekening voorleggen aan een advocaat. Een executoriale titel op documenten kan eventueel bij een notaris verkregen worden. Ook het eventuele ouderschapsplan verzoekschrift tot echtscheiding en een akte van berusting stel ik op en dien ik via mijn advocaat voor jullie in bij de rechtbank.
Vastlegging
Afsluiting
Gescheiden
Na enige tijd doet de rechter uitspraak. Vervolgens wordt deze uitspraak ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar het huwelijk is afgesloten. Als dat is gebeurd is de scheiding afgerond.
Afsluiting