/* */

Familie Mediation

Het begint vaak met iets wat op zichzelf geen reden tot ruzie is. Een erfenis, een lening, een sterfgeval, het beëindigen of beginnen van een (nieuwe) relatie. En soms was het alleen net “die ene opmerking” bij dat etentje. Op dat moment niet direct een rede tot ruzie, maar gaandeweg wordt de onenigheid groter. Familieleden kiezen steeds meer een kant en de standpunten verharden. Uiteindelijk groeit het iedereen boven het hoofd en kan een familieruzie een gezin of een hele familie ontwrichten. 

Elkaar dan maar uit de weg gaan? Elkaar nooit meer zien? Dat is op zijn minst erg  moeilijk en meestal onmogelijk als gezin of familie. Daarnaast legt dat ook erg veel druk bij de andere gezinsleden en familieleden. Zij worden gedwongen tot keuzes die ze niet zouden hoeven maken. De hulp van een onafhankelijke en onpartijdige derde is dan wat nodig is.

Familiemediation beslist niet over recht of onrecht en laat niet alle ruzie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik help jullie de communicatie nu en naar de toekomst te herstellen en een uitkomst te vinden waar iedereen achter kan staan. De stappen hieronder laten zien hoe het proces in grote lijnen kan verlopen. 

Stappen in een Familiemediation

Plan een intake gesprek
Het Intake gesprek
Het intake gesprek is vrijblijvend. We maken hier kennis met elkaar en ik beantwoord jullie vragen. Ook leg ik uit wat een mediationovereenkomst in houdt en welke afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding we kunnen maken. We kijken samen wie er aanvankelijk bij de mediation aanwezig zijn en wie daar later misschien nog bij moet komen.
Op basis van dit gesprek besluiten jullie of je de familiemediation met mij willen starten.
Telefonisch of per mail kan daarna snel de datum voor het eerste mediationgesprek worden gepland.
Plan een intake gesprek
Aan de slag
De Mediation
Wanneer de mediationovereenkomst en geheimhoudingsverklaring doorgenomen en getekend zijn kan de mediation beginnen. Alles wat vanaf nu besproken en gezegd wordt is vertrouwelijk. Dit geldt voor iedereen die aanwezig is of gaat zijn. Onder begeleiding van de mediator worden de belangen van beide partijen duidelijk in kaart gebracht. Als onpartijdige derde voorkom ik dat er niet verzand wordt in "welles/nietes" discussies of langdurige waarheidsvinding.
Aan de slag
Op zoek
Afspraken maken
Alle belangen komen aan bod en worden waar nodig toegelicht. Met deze duidelijkheid zoeken we de meest passende oplossingen en begint een onderhandelingsproces. De mediator bemiddelt oplossingsgericht en neutraal. Ook toets ik steeds of jullie afspraken realistisch, in wederzijds belang en eventueel juridisch correct zijn. Als dat nodig is adviseer ik jullie een afspraak tussentijds te laten controleren door een specialist.
Op zoek
Vastlegging
Het vastleggen van de afspraken
Wanneer voor iedereen duidelijke en concrete afspraken gemaakt zijn waar iedereen achter staat adviseer ik jullie hoe we dit vast kunnen leggen. Van een mondelinge afspraak of een paar woorden op papier tot een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst (VSO) al dan niet met executoriale titel. Samen kijken we wat voor jullie werkt.
Vastlegging