/* */
Wat is Mediation?

Mediation is bemiddelen bij conflicten en het herstellen van de communicatie. Dit kunnen allerlei conflicten of problemen zijn zoals echtscheidingen, familieruzies en burenruzies. Maar ook arbeidsgeschillen, zakelijke conflicten of conflicten met instanties, verenigingen of de overheid. V-Mediation is er dus zeker ook voor jullie conflict. Met mediation vinden we een oplossing op maat. Eentje waar jullie allebei niet alleen nu, maar ook naar de toekomst achter staan. Alleen dan is de oplossing duurzaam. Er zijn situaties waar geen enkel uitzicht op een vreedzame oplossing meer lijkt te zijn. Allebei met een advocaat naar de rechter lijkt dan de enige oplossing. Mediation heeft ook in zulke situaties bewezen te werken. Met mediation kunnen dan alsnog zorgvuldige en bevredigende oplossingen gevonden worden.

De Mediator is in het hele proces de persoon die jullie begeleidt bij het vinden van een oplossing. Deze is neutraal, onpartijdig en velt geen oordeel. Dit betekent dat de mediator geen enkel belang heeft bij welke uitkomst dan ook. Doet geen uitspraken over de kwestie, “de waarheid” of iemands “gelijk of ongelijk”. En maakt geen onderscheid tussen de partijen zodat jullie evenveel en eerlijke inspraak hebben in de uitkomst. 

Jullie houden dus de regie over wat er besproken wordt en wat de afspraken gaan zijn. Jullie bepalen met wie je dit verder deelt of niet.  Of je nog derden wilt betrekken voor extra expertise of steun is ook aan jullie. Niet een advocaat of een rechter bepaalt jullie toekomst: dat doen jullie zelf. Ik zorg ervoor dat het jullie lukt.